Önceliklerimiz

  • Yeni yetenekleri şirket bünyesine kazandırmak
  • Çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli kılmak, potansiyellerinin açığa çıkmasına yardımcı olmak ve değişen rekabet ortamlarında, etkin performans göstermelerini ve insiyatif almalarını desteklemek
  • Şirket içi takım çalışmalarını güçlendirmek, ekip ruhu içinde ortak hedeflere birlikte ulaşılması ve bu ortak başarılarının birlikte kutlanmasını teşvik etmek
  • Sektörümüz içinde çalışanlar tarafından ‘’en çok tercih edilen firmalardan biri’’ olmak yönünde, çalışan bağlılığını sürekli ölçmek, bu bağlılığa artırmaya yönelik olarak çalışmalar yapmak
  • Yöneticilerine olan güven duygusunu pekiştirmek, şirket ve departman içi iletişimi geliştirmek
  • Yaptıkları işten gurur duymaları ve diğer çalışanlarla birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir çalışma ortamı oluşturmak

Kariyer Fırsatları

GENPA Ailesi’ne fark yaratanlar ile çalışmayı ve gelecekte en az iki pozisyon yükselebilecek potansiyele sahip adayları tercih ederiz.

Adaylarımızın işe alım sürecini en hızlı ve etkin yapabilmek adına, yetkinlik bazlı mülakat sürecini tamamlayan her adaya, pozisyon ve departmanına göre testler uygularız.

Türkiye’nin önde gelen distribütörlerinden olarak bizler, fırsatlarla dolu, ilgi çekici farklı seviyelerde birçok kariyer imkanları sunmaktayız.

GENPA’daki kariyer olanaklarını araştırabilir ve kendinize uygun pozisyonları bulabilirsiniz.

CV’nizi tarafımıza göndererek Genpa İşe Alım Öncesi Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma ve Açık Rıza Formunda yer alan ve açık rızanızı gerektiren işlemelere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Açık Rıza vermektesiniz ve Aydınlatma Metni ile Genpa Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz.

Genpa’da Staj

Yaz / Kış dönemi süresince staj zorunluluğu olan üniversite ve lise öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak, iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkanı tanınmaktadır.

Genpa kurumsal kültürüne uygun, gelişime açık, Genpa’da kariyer hedefi ve ilerleme potansiyeli olan öğrenciler tercih edilmektedir.

Staj için uygun bulunan adaylar, İnsan Kaynakları tarafından mülakata davet edilir. Değerlendirme sonucu, olumlu bulunan adaylar, görev yapmak istedikleri bölümlerin yöneticileri ile tanıştırılır. Adaylara, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri’nde staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Genpa’da Staj

Performans Değerlendirme

Genpa’nın vizyonu, misyonu ve stratejik planı doğrultusunda her yıl ‘’Şirket, Departman ve Bireysel’’ hedefler belirlenir. Değişimi, sürekli gelişimi destekleyen, Genpa’ ya katma değer yaratan hedefler SMART olarak belirlenir. Performans değerlendirme sürecinde bu hedefler ve gelişim planları gözden geçirilir. Bu değerlendirmeler yılda en az iki kez ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirmesi olarak yapılır. Performans değerlendirme sistemi ücretlendirme, kariyer ve yedekleme, eğitim gibi diğer sistemler için temeli teşkil etmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Performans Sistemi’nde gelişim hedefleri belirlendikten sonra, çalışanın mevcut yetkinlikleri ile işleri gereği beklenen yetkinlikler arasında oluşan farklılıklar dikkate alınarak ‘’Bireysel Gelişim Planları’’ oluşturulur. Bu planlar sonunda ortaya çıkan şirket genel gelişim önceliklerine göre yıllık eğitim planını oluşturulur.

Şirket içi ve dışı çeşitli eğitim ve öğrenim imkanlarımıza ilaveten her çalışanımızın kolaylıkla erişebileceği Online e-eğitim portalımız bulunmaktadır.